کلاس فقه شخصیت حقوقی – استاد واعظی – جلسه سوم

کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه سوم​

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 3
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 3

تاریخ: 1399/06/30
استاد: سعید واعظی حفظه الله

۱۳۹۹-۱۰-۲۱