اهداف و سیاستها

 نظام درسی مؤسسه، همسو با نظام آموزشی حوزه و با بهره‌گیری از ابزارها و شیوه‌های نوین خواهد بود. تأمین مدارک دانشگاهی برای طلاب، مورد نظر مؤسسه نبوده ولی دستیابی دانش پژوهان به مدارج عالی علمی حوزه و تدوین رساله‌های سطوح ۳ و ۴ و هدایت آنها در مسیر رشته فقه های تخصصی مورد تاکید بوده و حمایت های لازم از دانش پژوهان به عمل خواهد آمد.

- تمرکز جدی بر دروس فقه و اصول در طول دوره.

- رویکرد تخصصی به فقه.

- اهتمام به امر پژوهش در تمام مقاطع.

- آموزش دروس آکادمیک مرتبط با رشته فقه تخصصی.

- آموزش دروس تکمیلی حوزوی، دروس مبانی اندیشه اسلامی.

- آموزش دروس عمومی مورد نیاز و تقویت مهارت‌های آموزشی و پژوهشی لازم.

- فعالیت علمی تمام وقت و به حداقل رساندن تعطیلات و استفاده مفید از ایام تابستان.

- فراهم‌نمودن امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب و ...

مقاله ها

Tag: آموزش

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 29 مهر 1398 14:22 |

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 29 مهر 1398 14:22 |

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 29 مهر 1398 14:22 |

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 29 مهر 1398 14:22 |

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 22 مهر 1393 15:45 |

ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در سه شنبه, 22 مهر 1393 15:45 |

ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در سه شنبه, 22 مهر 1393 15:45 |

حجه الاسلام محمد زارع قراملکی از امور آموزش گروههای فقه تخصصی ابراز داشت که طرح کلی زمان بندی برنامه امتحانات دوره تابستان سال تحصیلی 99-1398، دروس خارج فقه تخصصی مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی به شرح ذیل میباشد و جزئیات تفصیلی برنامه در روز های آینده متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


امتحانات شفاهی:

 

تاریخ شروع: روز یکشنبه 1398/04/30

 

تاریخ پایان: روز پنجشنبه 1398/05/10

 


امتحانات کتبی:

 

تاریخ شروع: روز شنبه 1398/05/12

 

تاریخ پایان: روز پنجشنبه 1398/05/17

 


 

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 22 مهر 1393 15:45 |

ادامه مطلب...