اهداف و سیاستها

 نظام درسی مؤسسه، همسو با نظام آموزشی حوزه و با بهره‌گیری از ابزارها و شیوه‌های نوین خواهد بود. تأمین مدارک دانشگاهی برای طلاب، مورد نظر مؤسسه نبوده ولی دستیابی دانش پژوهان به مدارج عالی علمی حوزه و تدوین رساله‌های سطوح ۳ و ۴ و هدایت آنها در مسیر رشته فقه های تخصصی مورد تاکید بوده و حمایت های لازم از دانش پژوهان به عمل خواهد آمد.

- تمرکز جدی بر دروس فقه و اصول در طول دوره.

- رویکرد تخصصی به فقه.

- اهتمام به امر پژوهش در تمام مقاطع.

- آموزش دروس آکادمیک مرتبط با رشته فقه تخصصی.

- آموزش دروس تکمیلی حوزوی، دروس مبانی اندیشه اسلامی.

- آموزش دروس عمومی مورد نیاز و تقویت مهارت‌های آموزشی و پژوهشی لازم.

- فعالیت علمی تمام وقت و به حداقل رساندن تعطیلات و استفاده مفید از ایام تابستان.

- فراهم‌نمودن امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب و ...

مقاله ها

Tag: فرهنگی

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 22 آبان 1398 15:45 |

ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 09 آبان 1398 15:45 |

نشست فرهنگی سیاسی: بزرگداشت یوم الله 13 آبان، با حضور دکتر صفار هرندی، مورخ: 1398/08/08


ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 09 آبان 1398 15:45 |


ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 02 آبان 1398 15:45 |

به گزارش روابط عمومی، نشست صمیمی طلاب با مدیر محترم موسسه فقه و علوم اسلامی روز چهارشنبه اول آبان در نمازخانه موسسه برگزار گردید.


ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در دوشنبه, 29 مهر 1398 14:22 |