معرفی

از سال 1363 وارد حوزه علمیه قم شده و در کنار آن در دبیرستان شبانه دین و دانش مشغول به تحصیل شدم. در سال 1371 در دانشگاه مفید در رشته حقوق پذیرفته شدم. در سال 1375 در همین دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به تحصیل پرداختم. در تابستان سال 1378 از پایان نامه خود با عنوان سیاست تقنینی جزائی مطلوب بر اساس نظام قضائی اسلام دفاع کردم. در بهمن ماه 1378 در مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم و در مهر ماه 1385 از رساله دکترین خود با عنوان "مطالعه تطبیقی جبران خسارت بزهدیده به هزینه دولت و نهادهای عمومى" با نمره 19 و درجه عالی و تقدیر هیات ژوری دفاع نمودم. از سال 1380 تا کنون عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستم.