معرفی اجمالی

 تحصیلات حوزوی (سطح خارج)

  • دكتري جامعه شناسي از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  • هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  • تخصص: خانواده اسلامی، روش‌شناسی علم دینی و … .
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: جامعه شناسي خانواده با نگاهي به منابع اسلامي،ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰
    • کتاب: جامعه شناسي جنسيت با رويكردي اسلامي، ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نشر هاجر، ۱۳۹۴
    • گامی به سوی علم دینی ۱ و ۲، ناشر:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،