جلسه آشنایی ثبت نام کنندگان و علاقمندان به ثبت نام مدرسه تمهیدی

به اطلاع ثبت نام کنندگان و علاقمندان به ثبت نام مدرسه تمهیدی می رساند اولین جلسه این مدرسه جهت پاسخ گوئی به سولات عزیزان به صورت حضوری و مجازی برگزار میگردد .

زمان: روز دوشنبه 27 بهمن 1399

ساعت: 11:00

آدرس مکان حضور: قم، بلوار امین، مدرسه معصومیه، ساختمان شیخ طوسی، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

آدرس لینک مجازی : https://class.mfos.ir/paziresh
(کد دسترسی به کلاس 1357 می باشد)