رویدادها

جلسه بررسی تحلیل و بررسی مساول اقتصادی کشور

 

جلسه تحلیل و بررسی مسائل اقتصادی کشور با سخنرانی آقای دکتر آقامحمدی پنج شنبه 98/10/12 ساعت 10 صبح در محل نمازخانه موسسه عالی فقه وعلوم اسلامی برگزار می گردد.