مناسبت ها

 

مناسبتهای تاریخی

 

تقويم و مناسبتهاي ماه ذی القعدة

ذی القَعدة یا ذوالقَعدة الحرام، یازدهمین ماه از ماه‌های قمری است.این ماه از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی القعدة و ذی الحجة) است که جنگ در آن حرام است. ذو القعده از قعود و نشستن گرفته شده و از آنجا که اعراب در این ماه از جنگ فرو می‌نشستند، به این نام نامیده‌اند.
روز وقايع

1 ذی القعدة

بنا بر روایات اخراج حضرت آدم(ع) از بهشت
درگذشت حضرت ابوطالب (به قولی) (۱۰ بعثت)
درگذشت اشعث بن قیس (سال ۴۰ هجری قمری)
ولادت حضرت معصومه(س) (سال ۱۷۳ هجری قمری)
درگذشت شریک بن عبدالله نخعی (سال ۱۷۷ هجری قمری)
درگذشت حسین نجفی اهری (۲۲ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ هجری قمری)
2 ذی القعدة
ولادت سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۵ شهریور ۱۳۲۷ش) (سال 
 هجری قمری)
درگذشت محمدجواد انصاری همدانی (۸ اردیبهشت ۱۳۳۹ش) (سال ۱۳۷۹ هجری قمری)
درگذشت سید حسن طاهری خرم آبادی (۱۶ شهریور ۱۳۹۲ش) (سال ۱۴۳۴ هجری قمری)
3 ذی القعدة
درگذشت سید محمد فشارکی (۲۴ اسفند ۱۲۷۷ش) ( سال ۱۳۱۶ هجري قمري)
شهادت سید محمد صدر (۳۰ بهمن ۱۳۷۷ش) ( سال ۱۴۱۹ هجري قمري)
4 ذی القعدة
درگذشت حضرت خدیجه(س) (به قولی) (۱۰ بعثت)
درگذشت شیخ حسین لنکرانی (۱۸ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ هجری قمری)
5 ذی القعدة
درگذشت سید ابن طاووس (سال ۶۶۴ هجری قمری)
 تولد سید محمدقُلی موسوی هندی نیشابوری مشهور به علامه کنتوری (سال ۱۱۷۴ یا ۱۱۸۸ هجری قمری)
6 ذی القعدة درگذشت ابوالحسن جلوه (۲۰ فروردین ۱۲۷۶ش) (سال ۱۳۱۴ هجری قمری)
درگذشت میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی (۱۲ اسفند ۱۳۱۱ش)(سال ۱۳۵۱ هجری قمری)
شهادت علی قدوسی (۱۴ شهریور ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۱ هجری قمری)
درگذشت احمد پایانی اردبیلی (۲۶ اسفند ۱۳۷۵ش) (سال ۱۴۱۷ هجری قمری)
7 ذی القعدة درگذشت محمد اسماعیل فدایی آستانی (سال ۱۲۶۲ هجری قمری)
درگذشت میرزا احمد کفایی (۴ دی ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ هجری قمری)
8 ذی القعدة ولادت سید محمد رضا گلپایگانی (۲۹ اسفند ۱۲۷۷ش) (سال 
 هجری قمری)
درگذشت ملا محمد حسین فشارکی (۲۳ بهمن ۱۳۱۳ش)(سال ۱۳۵۳ هجری قمری)
ولادت سید محمدسعید حکیم (۱۱ بهمن ۱۳۱۴ش)(سال ۱۳۵۴ هجری قمری)
درگذشت میرزا عبدالرحیم سامت (۲۴ بهمن ۱۳۷۸ش)(سال ۱۴۲۰ هجری قمری)
9ذی القعدة نامه مسلم بن عقیل به امام حسین(ع) (سال ۶۰ هجری قمری)
10 ذی القعدة درگذشت فخرالدین محمد بن حسن بن شهید ثانی (سال ۱۰۳۰ هجری قمری)
ولادت محمد مؤمن قمی (۲۲ دی ۱۳۱۶ش) (سال ۱۳۵۶ هجری قمری)
درگذشت سید مصطفی خمینی (۱ آبان ۱۳۵۶ش) (سال ۱۳۹۷ هجری قمری)
11 ذی القعدة ولادت امام رضا علیه السلام (سال ۱۴۸ هجری قمری)
تأسیس سلسله آل بویه (سال ۳۲۱ هجری قمری)
ولادت شیخ مفید (سال ۳۳۶ هجری قمری)
12 ذی القعدة ولادت محمد تقی آملی (۱۱ مرداد ۱۲۶۶ش) (سال ۱۳۰۴ هجری قمری)
درگذشت عبدالجواد ادیب نیشابوری (۲ خرداد ۱۳۰۲ش) (سال ۱۳۴۴ هجری قمری)
شهادت سید اسدالله مدنی دومین شهید محراب (۲۰ شهریور ۱۳۶۰ش)(سال ۱۴۰۱ هجری قمری)
13 ذی القعدة درگذشت قطب الدین رازی(سال ۷۶۶ هجری قمری)
درگذشت میرزا محمد استرآبادی (سال ۱۰۲۸ هجری قمری)
درگذشت آقا محمد کفایی (۲۵ دی ۱۳۱۶ش)(سال ۱۳۵۶ هجری قمری)
درگذشت شهاب الدین اشراقی (۲۱ شهریور ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۱ هجری قمری)
14 ذی القعدة ولادت میرزا رضی ذوالنوری (سال ۱۲۹۴ هجری قمری)
15 ذی القعدة شهادت محمد تقی برغانی؛ ازجمله اشخاص مشهور به شهید ثالث (۵ آبان ۱۲۲۶ش) (سال۱۲۶۳ هجری قمری)
ولادت میرزا محمد حسین نائینی (۱۴ خرداد ۱۲۳۹ش) (سال۱۲۷۶ هجری قمری)
ولادت حسنعلی نخودکی اصفهانی (۱۴ اردیبهشت ۱۲۴۲ش) (سال ۱۲۷۹ هجری قمری)
16 ذی القعدة درگذشت زین العابدین مازندرانی (۲۳ خرداد ۱۲۷۱ش) (سال ۱۳۰۹ هجری قمری)
درگذشت حسین دین محمدی (۲۴ خرداد ۱۳۳۶ش) (سال ۱۳۷۶ ه . قمری)
17 ذی القعدة دستگیری امام کاظم(ع) در مدینه و تبعید به عراق (سال ۱۷۹ هجری قمری)
درگذشت شیخ عبدالکریم حائری؛ موسس حوزه علمیه قم (۹ بهمن ۱۳۱۵ش) (سال ۱۳۵۵ هجری قمری)
18 ذی القعدة
درگذشت سيد ابوالحسن انگجی تبريزی (۲۰ دی ۱۳۱۷ش) (سال ۱۳۵۷ هجری قمری)
درگذشت محمد حسین کاشف الغطا (۲۸ تیر ۱۳۳۳ش) (سال ۱۳۷۳ هجری قمری)
19 ذی القعدة ولادت حضرت اسحاق(ع)
درگذشت سید مرتضی حسینی مرعشی (۲۰ فروردین ۱۳۷۵ش)(سال ۱۴۱۶ هجری قمری)
20 ذی القعدة -----
21 ذی القعدة
 درگذشت سید یونس موسوی نجفی اردبیلی (۱۹ خرداد ۱۳۳۷ش) (سال ۱۳۷۷ هجری قمری)
درگذشت ضیاء الدین آملی (۱۹ شهریور ۱۳۶۱ش)(سال ۱۴۰۲ هجری قمری)
درگذشت احمد حجتی (۲۹ اسفند ۱۳۷۶ش)(سال ۱۴۱۸ هجری قمری)
22 ذی القعدة
پایان تألیف تفسیر مجمع البیان (سال ۵۳۶ هجری قمری)
درگذشت ملا محمد علی نوری اصفهانی (سال ۱۲۵۳ هجری قمری)
آغاز سلطنت ناصر الدین شاه (سال ۱۲۶۴ هجری قمری)
ولادت سید محمد حسن میرجهانی جرقویه اصفهان در (۱۲۷۹ش).(سال ۱۳۱۹ هجری قمری)
23 ذی القعدة شهادت امام رضا (ع) (به روایتی)
وقوع غزوه بنی قریظه (سال ۵ هجری قمری)
درگذشت اسماعیل معزی (۱۸ آبان ۱۳۲۳ش) (سال ۱۳۶۳ هجری قمری)
درگذشت محمود انصاری قمی (۲۱ اسفند ۱۳۶۳ش) (سال ۱۴۱۹ هجری قمری)
24 ذی القعدة  حرکت امام رضا (ع) از مدینه به مرو (سال ۲۰۰ هجری قمری)
درگذشت ملا محمد شریف مازندرانی (سال ۱۲۴۶ هجری قمری)
درگذشت مظفرالدین شاه پنجمین پادشاه قاجاریه (۱۸ دی ۱۲۸۵ش) (سال ۱۳۲۴ هجری قمری)
درگذشت علامه سمنانی (۲۱ دی ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ هجری قمری)
درگذشت حسن کافی (۳۰ بهمن ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
25 ذی القعدة روز دحو الارض
طبق برخی از روایات، ولادت حضرت ابراهیم (ع)
حرکت پیامبر (ص) از مدینه برای حجة الوداع به روایت اهل سنت  (سال ۱۰ هجری قمری)
تولد شهید سید محمدباقر صدر فقیه و فعال سیاسی در عراق(۱۰ اسفند ۱۳۱۳ش)  (سال ۱۳۵۳ هجری قمری)
درگذشت سید محمد مدرس نجف آبادی (۱۵دی ۱۳۱۸ش)  (سال ۱۳۵۸ هجری قمری)
درگذشت سید محمد جعفر جزائری (۲۲اسفند ۱۳۷۷ش)  (سال ۱۴۱۹ هجری قمری)
26 ذی القعدة  حرکت پیامبر(ص) از مدینه به سمت مکه برای انجام حجة الوداع آخرین حج زندگی پیامبر(ص) (به روایت شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام) (سال ۱۰ هجری قمری)
درگذشت حاج اسماعیل دولابی (۹ بهمن ۱۳۸۱ش) (سال ۱۴۲۳ هجری قمری)
27 ذی القعدة
-----
28 ذی القعدة
صلح حدیبیه (سال ۶ هجری قمری)
درگذشت آقا ضیاء عراقی (۱۶ آذر ۱۳۲۱ش) (سال ۱۳۶۱ هجری قمری)
درگذشت سید مرتضی نجومی (۲۵ آبان ۱۳۸۸ش) (سال ۱۴۳۰ هجری قمری)
29 ذی القعدة  شهادت امام جواد (ع) (سال ۲۲۰ هجری قمری)
ولادت ملا حسین فشارکی (سال ۱۲۶۶ هجری قمری)
30 ذی القعدة -----