مناسبت ها

اعمال عبادی و مناسبتهای تاریخی ماه جمادی الاول
تقويم و مناسبتهاي ماه جمادی الاول

تقويم و مناسبتهاي ماه جمادی الاول

جُمادی‌الاَوَّل یا جَمادی‌الاولی، پنجمین ماه سال هجری قمری است.
جمادی‌ از ریشه ‌جمادا (جَمُدَ) به ‌معنای ‌انجماد، سرمای ‌سخت ‌و یخ‌ زدن‌ است. این ‌ماه‌ را از آن ‌رو جمادی ‌نامیده‌اند كه در زمان نامگذاری، ‌آب ‌در این‌ ماه‌ منجمد می‌شده است
روز وقايع

1 جمادی الاول

صدور حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی (۱۲ آذر ۱۲۷۰ش)( سال ۱۳۰۹ هجري قمري)
درگذشت محمد ابراهیم آیتی محقق و مترجم (۱۷ شهریور ۱۳۴۳ش)( سال ١٣٨٤ هجري قمري)
2 جمادی الاول
 
درگذشت مجدالدین کسایی مروزی از شعرای شیعی ایرانی(سال ۳۹۱ هجری قمری)
درگذشت علی اکبر نهاوندی (۱ اسفند ۱۳۲۸ش)(سال ۱۳۶۹ هجری قمری)
درگذشت سید جعفر شاهرودی (۱۴ خرداد ۱۳۵۲ش)(سال ۱۳۹۳هجری قمری)
درگذشت میر محمد مومن استرآبادی از مروجان تشیع در جنوب هند. (سال ۱۰۳۴ هجری قمری)
3 جمادی الاول
خلع قاهر عباسي از خلافت (سال 322 هجری قمری)
درگذشت میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی( سال ۱۲۹۳ هجري قمري)
درگذشت سید محسن عراقی (۲۲ خرداد ۱۲۸۶ش)( سال ۱۳۲۵ هجري قمري)
درگذشت سید اسماعیل صدر(۱۴ بهمن ۱۲۹۷ش)( سال ۱۳۳۷ هجري قمري)
درگذشت سید محمد حجت کوه کمره ای (۲۹ دی ۱۳۳۱ش)( سال ۱۳۷۲ هجري قمري)
درگذشت ملاعبدالله مدرس گرجی(۵ بهمن ۱۳۶۳ش)( سال ۱۴۰۵ هجري قمري)
درگذشت حسن صافی اصفهانی (۶ مهر ۱۳۷۴ش)( سال ۱۴۱۶ هجري قمري)
4 جمادی الاول
درگذشت حیدرقلی سردار کابلی (۳۰ دی ۱۳۳۱ش) (سال ۱۳۷۲ هجری قمری)
5 جمادی الاول
میلاد حضرت زینب سلام الله علیها (سال 5 هجری قمری)
وقوع جنگ موته (سال ۸ هجری قمری)
درگذشت ابوعلي صيرفي كوفي (سال 263 هجری قمری)
ولادت سید محمد تقی موسوی اصفهانی (۱۳ اسفند ۱۲۶۲ش) (سال ۱۳۰۱ هجری قمری)
درگذشت ابوالحسن شیرازی (۱۶ مرداد ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
6 جمادی الاول آغاز خلافت راضي بالله عباسي (سال 322 هجری قمری)
7 جمادی الاول درگذشت سید محمدباقر بن محمد تقی خوانساری(۲۷ بهمن۱۳۹۴ش) (سال ۱۴۳۷ هجری قمری)
8 جمادی الاول درگذشت حاجی کرباسی (سال ۱۲۶۲ هجری قمری)
درگذشت سید محمد باقر خوانساری (۵ آبان ۱۲۷۴ش) (سال ۱۳۱۳ هجری قمری)
9جمادی الاول شهادت شمس الدین محمد بن حامد مکی عاملی (شهید اول)(سال ۷۸۶ هجری قمری)
ولادت ملاصدرا(سال ۹۸۰ هجری قمری)
درگذشت سید ابوتراب خوانساری (۱۲ آبان ۱۳۰۶ش)(سال ۱۳۴۶ هجری قمری)
درگذشت حیدرعلی محقق (۲۰ مرداد ۱۳۷۹ش)(سال ۱۴۲۱ هجری قمری)
ولادت میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی(سال ۱۲۶۶ هجری قمری)
10 جمادی الاول كشته شدن خسرو پرويز به دست پسرش شيرويه (سال 9 هجری قمری)
تحويل پيراهن امام حسين به حضرت زينب عليهما السلام (سال 11 هجری قمری)
آغاز جنگ جمل در حوالي بصره (سال 36 هجری قمری)
درگذشت میرزا علی اکبر نوقانی (۲۸ بهمن ۱۳۲۹ش) (سال ۱۳۷۰ هجری قمری)
درگذشت شیخ مهدی نوغانی (۱۵ آبان ۱۳۷۰ش) (سال ۱۴۱۳ هجری قمری)
11 جمادی الاول ولادت خواجه نصیرالدین طوسی (سال ۵۹۷ هجری قمری)
شهادت حسن بن محمد سکاکینی (سال ۷۴۴ هجری قمری)
12 جمادی الاول نامه هاي امام علي پس از پيروزي بر اصحاب جمل (سال 36 هجری قمری)
ولادت میرزا محمد تقی مامقانی تبریزی (سال ۱۲۴۷ هجری قمری)
درگذشت یا شهادت عبدالرحیم ربانی شیرازی (۱۷ اسفند ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۲ هجری قمری)
13 جمادی الاول شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (بنا به روایت ۷۵روز) (سال ۱۱ هجری قمری) 
قتل ابراهیم بن مالک اشتر (سال ۷۱ هجری قمری) 
درگذشت میرزا مسیح خوانساری (۱۵ آذر ۱۳۳۶ش) (سال ۱۳۷۷ هجری قمری) 
14 جمادی الاول -----
15 جمادی الاول ميلاد مسعود امام زين العابدين بنا به روايتي (سال 38 هجری قمری)
كشته شدن ابراهيم بن مالك اشتر و مصعب بن زبير (سال 72 هجری قمری)
كشته شدن مفلح در نبرد با زنگيان (سال 258 هجری قمری)
ولادت سید علی خان کبیر(سال ۱۰۵۲ هجری قمری)
ولادت میرزای شیرازی (میرزای مجدد)(سال ۱۲۳۰ هجری قمری)
درگذشت سید محمد حسینی همدانی (۷ مهر ۱۳۷۵ش)(سال ۱۴۱۷ هجری قمری)
16 جمادی الاول -----
17 جمادی الاول قتل عبدالله بن زبير در مكه (سال 73 هجری قمری)
ولادت سید محمد علی شاه عبدالعظیمی (سال ۱۲۸۵ هجری قمری)
درگذشت میرزا محمد اطهر معروف به خطیب اکبر هندوستان (۷ اسفند ۱۳۹۴ش ) (سال ۱۴۳۷ هجری قمری)
18 جمادی الاول ولادت ذوالقرنین
درگذشت احمد بن علی نجاشی (سال ۴۵۰ هجری قمری)
درگذشت سید محمد مولانا (۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۳ش) (سال ۱۳۶۳ هجری قمری)
درگذشت سید اسماعیل اصفیائی (۲۶ آذر ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۱۰ هجری قمری)
19 جمادی الاول ولادت محمد قاسم اردوبادی (۱۵ دی ۱۲۳۶ش) (سال ۱۲۷۴ هجری قمری)
درگذشت محمد باقر محسنی ملایری (۲۲ مهر ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۶ هجری قمری)
20 جمادی الاول ق. ولادت فخر المحققین حلی(سال ۶۸۲ هجری قمری)
۱۳۴۳ق. درگذشت میرزا بهاء الدین فاضل نوری (۲۶ آذر ۱۳۰۳ش)(سال ۶۸۲ هجری قمری)
21 جمادی الاول -----
22 جمادی الاول
نبرد توابين در عين الورده با سپاهيان عبيدالله بن زياد (سال 65 هجری قمری)
درگذشت سید مجدالدین قاضی (۱۳ بهمن ۱۳۶۴ش) (سال ۱۴۰۶ هجری قمری)
درگذشت محمد تقی بهجت (۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ش) (سال ۱۴۳۰ هجری قمری)
23 جمادی الاول فتح کرمان در زمان خلافت عمر بن خطاب (سال ۲۴ هجری قمری)
درگذشت ابن شاذان نیشابوری (سال ۳۷۶ هجری قمری)
درگذشت شاه عباس صفوی (سال ۱۰۳۸ هجری قمری)
قتل میرزا نصر الله ملک المتکلمین به دستور محمدعلی شاه قاجار (۲ تیر ۱۲۸۷ش) (سال ۱۳۲۶ هجری قمری)
درگذشت میرزا علی آقا شیرازی (۱۶ دی ۱۳۳۴ش) (سال ۱۳۷۵ هجری قمری)
شهادت سید محمد باقر صدر و سیده بنت الهدی صدر (۱۹ فروردین ۱۳۵۹ش) (سال ۱۴۰۰هجری قمری)
24 جمادی الاول درگذشت محقق زاهد (۱۷ دی ۱۳۳۴ش) (سال ۱۳۷۵ هجري قمري )
درگذشت میرزا علی آقا شیرازی (۱۷ دی ۱۳۳۴ش) (سال ۱۳۷۵ هجري قمري )
درگذشت حاج آقا حسن قمی (۲۰ خرداد ۱۳۸۶ش) (سال ۱۴۲۸ هجري قمري )
درگذشت عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی (۱۴ اسفند ۱۳۹۴ شمسی). (سال ۱۴۳۷ هجري قمري )
25 جمادی الاول درگذشت معاویه بن یزید (سال ۶۴ هجری قمری)
شروع جنگ در قیام توابین (سال ۶۵ هجری قمری)
درگذشت علی بن عبدالعالی عاملی (سال ۹۳۸ هجری قمری)
درگذشت میرزا محمد فیض قمی (۱۳ اسفند ۱۳۲۹ش) (سال ۱۳۷۰ هجری قمری)
درگذشت سید محمد باقر امامی (۲۱ خرداد ۱۳۸۶ش) (سال ۱۴۲۸ هجری قمری)
26 جمادی الاول درگذشت میرزا محمد حسین نائینی (۲۳ مرداد ۱۳۱۵ش) (سال ۱۳۵۵ هجري قمري )
27 جمادی الاول درگذشت عبدالمطلب (۸ عام‌الفیل) 
شهادت ابوسلمه اسدي (سال 4 هجری قمری) 
قيام مردم تبريز به رهبری ستارخان و باقرخان (۶ تیر ۱۲۸۷ش) (سال ۱۳۲۶ هجری قمری)
تخریب دو گلدسته حرم عسکریین علیهماالسلام (سال 1428 هجری قمری)
28 جمادی الاول
درگذشت میرزا محمد حسن شیرازی از رهبران نهضت تنباکو (۲۱ شهریور ۱۲۷۳ش)(سال ۱۳۱۹ هجری قمری) 
درگذشت سید رضا صدر (۱۱ آبان ۱۲۷۳ش) (سال ۱۴۱۵ هجری قمری) 
29 جمادی الاول درگذشت محمدبن عثمان بن سعید عَمْری دومین نائب امام زمان (عج) در غیبت صغری (سال ۳۰۵ هجری قمری)
ولادت شیخ علی آل اسحاق (۲۵ تیر ۱۳۱۸ش) (سال ۱۳۵۸ هجری قمری)
شهادت سید مهدی حکیم (۲۹ دی ۱۳۶۶ش) (سال ۱۴۰۸ هجری قمری)
30 جمادی الاول درگذشت علی اصغر کرباسچیان (۸ مرداد ۱۳۸۲ش) (سال ۱۴۲۴ هجری قمری)