به گزارش روابط عمومی، کارگاه آشنایی با رشته فقه الجزاء ویژه ی طلاب ورودی تخصصی، در مدرسه عالی فقه های تخصصی برگزار شد.

 

در این کارگاه که با هدف آشنایی و شناخت هر چه بیشتر طلاب جدید الورود با رشته فقه الجزاء برگزار گردید استاد دکتر احمد حاجی ده آبادی ابتدا با بیان ضرورت و اهمیت تشکیل رشته فقه الجزاء به بیان تفاوتهای آن با رشته فقه القضاء پرداختند. همچنین ایشان در ادامه به تبیین و توضیح مسائل این رشته پرداخته و اهداف و واحد های درسی این رشته را برای طلاب تشریح نمودند.