رویدادهای داخلی


جلسه پرسش و پاسخ طلاب مدرسه خارج تخصصی با مدیر موسسه عالی فقه و علوم اسلامی مورخ 1398/11/14
 


 

 

چکیده مطالب

جلسه پرسش و پاسخ طلاب مدرسه خارج تخصصی با مدیر موسسه فقه و علوم اسلامی پیرامون موضوعات علمی پژوهشی و فرهنگی موسسه  در روز دو شنبه 98/11/14 برگزار شد.


متن جلسه در حال آماده سازی می باشد