نشست فرهنگی سیاسی: بزرگداشت یوم الله 13 آبان، با حضور دکتر صفار هرندی، مورخ: 1398/08/08


به گزارش روابط عمومی، نشست صمیمی طلاب با مدیر محترم موسسه فقه و علوم اسلامی روز چهارشنبه اول آبان در نمازخانه موسسه برگزار گردید.