رویدادهای داخلی

Tag: فرهنگی

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 22 آبان 1398 15:45 |

ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 09 آبان 1398 15:45 |

نشست فرهنگی سیاسی: بزرگداشت یوم الله 13 آبان، با حضور دکتر صفار هرندی، مورخ: 1398/08/08


ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 09 آبان 1398 15:45 |


ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 02 آبان 1398 15:45 |

به گزارش روابط عمومی، نشست صمیمی طلاب با مدیر محترم موسسه فقه و علوم اسلامی روز چهارشنبه اول آبان در نمازخانه موسسه برگزار گردید.


ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در دوشنبه, 29 مهر 1398 14:22 |