رویدادهای داخلی

28
بهمن
1398
 پذیرش مقطع تمهیدی و خارج عمومی سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩  پذیرش مقطع تمهیدی و خارج عمومی سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩

باسمه تعالیموسسه عالی فقه و علوم اسلامیتحت اشراف مقام معظم رهبری مدظله العالی با استعانت از خداوند متعال، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، با هدف تربیت فقیهان دارای توانایی تولید علم و نظریه در تخصص های فقهی مورد نیاز جامعه و نظام اسلامی، برای تحصیل در دو مقطع زیر، از طلاب و فضلای واجد شرایط برای سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ ثبت نام می نماید.« مقطع تمهیدی (پایه ۹ و ۱۰) »شرایط پذیرش :* حداقل معدل ۱۷ در سطح 1 و پایه ۷دارندگان معدل بالاتر از ۱۹ در سطح ۱و پایه۷ وطلاب نخبه و استعداد برتر حوزه، از امتحان کتبی معاف می باشند.* حداکثر سن: ۲۳ سال برای دارندگان مدرک سیکل، برای دارندگان مدارک بالاتر به نسبت، تا حداکثر سن ۳۰ سال افزایش می یابد.منابع آزمون کتبی (تشریحی) و مصاحبه علمی1. فقه: مکاسب (چاپ کنگره) تشریحیج3: از اول « بيع » ص۷، تا « التنبيه على امور » ص۶۶.ج3: از «احكام المقبوض بالعقد الفاسد ) ص۱۸۰، تا « السابع: ضمان القیمی بالقيمه » ص۲۴۰.۲. اصول: رسائل (چاپ کنگره) تشریحی* ج ۱: از « المقصد الأول في القطع» ص ۲۹ تا « المقصد الثاني في الظن» ص ۱۰۲* ج ۲: از « المطلب الثالث ) ص ۱۷۷ تا « ينبغي التنبيه على امور » ص۲۲۳  « مقطع خارج عمومی (برای سال های اول و دوم خارج) »شرایط پذیرش :* اتمام کامل سطح عالی حوزه با معدل کل حداقل ۱۷ (در ۱۰ پایه اول)دارندگان معدل بالاتر از ۱۹ در ۱۰ پایه اول وطلاب نخبه و استعداد برتر حوزه، از امتحان کتبی معاف می باشند.* حداکثر سن: ۲۵ سال برای دارندگان مدرک سیکل، برای دارندگان مدارک بالاتر به نسبت، تاحداکثر سن ۳۲ سال افزایش می یابد.توجه: تقاضای داوطلبان دارای توانمندی خاص که فاقد یکی از شرائط فوق باشند، بررسی و نسبت به پذیرش آنان تصمیم گیری می شود.منابع آزمون کتبی (تشریحی) و مصاحبه علمی1. فقه: مکاسب (چاپ کنگره) تشریحی*ج3: از «احكام المقبوض بالعقد الفاسد ) ص۱۸۰، تا « السابع: ضمان القيمي بالقيمة » ص۲۴۰.* ج۵: « خیار غبن » از ص۱۵۷، تا ص ۲۱۷.2. اصول: رسائل (چاپ کنگره) تشریحی* ج ۲: از « مباحث امارات » ص ۳۸ تا « اول دلیل انسداد » ص ۹۲.* ج ۲: از «تنبيهات استصحاب » ص ۲۲۹ تا «آخر استصحاب » ص ۲۷۲. زمان ثبت نام : ٢٨ بهمن ٩٨  تا ۲۰ فروردین ٩٩زمان دریافت کارت آزمون: از روز چهارشنبه ٢٧ فروردین ٩٩ ، از طریق سامانه پذیرشزمان آزمون کتبی:  جمعه ٢٩ فروردین ٩٩محل آزمون : قم، دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی (خیابان صفائیه)*************************************آدرس: قم، ابتدای بلوار محمدامین(ص) ، مدرسه معصومیه، ساختمان شیخ طوسیتلفن تماس: ۳۲۴۰۱۵۴۵-۰۲۵

28
بهمن
1398
 پذیرش مقطع خارج تخصصی سال تحصیلی١٤٠٠-١٣٩٩  پذیرش مقطع خارج تخصصی سال تحصیلی١٤٠٠-١٣٩٩

باسمه تعالی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری مدظله العالی با استعانت از خداوند متعال، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، با هدف تربیت فقیهان دارای توانایی تولید علم و نظریه در تخصص های فقهی مورد نیاز جامعه و نظام اسلامی، برای تحصیل در سه مقطع زیر، از طلاب و فضلای واجد شرایط برای سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۳۹۹ ثبت نام می نماید.  مقطع خارج تخصصی: برای رشته های فقه: * اقتصاد         * جزا         * خانواده         * سیاسی          * قضا           * تربیت              * معاملات شرایط پذیرش : * سابقه ۴ سال شرکت در دروس خارج فقه و اصول و کسب توانمندی علمی متناسب با این دوره. * حداکثر سن ۳۰ سال برای دارندگان مدرک سیکل و ۳۶ سال برای مدارک بالاتر. * قبولی در مصاحبه های ورودی . زمان ثبت نام برای مصاحبه علمی:٢٨ بهمن ۹٨ تا ۲۰ فروردین ۹٩ مصاحبه علمی: امتحان ورودی این مدرسه از طریق مصاحبه علمی بر اساس تقریرات مکتوب دروس خارجی که طلاب محترم گذرانده اند انجام می شود. شروع مصاحبه علمی: نیمه دوم اسفند ************************************* آدرس: قم، ابتدای بلوار محمدامین(ص) ، مدرسه معصومیه، ساختمان شیخ طوسی