کارگاه آشنایی با مسائل بانکی

به گزارش روابط عمومی، کارگاه آشنایی با مسائل بانکی در مدرسه عالی فقه­ های تخصصی برگزار شد.


در این کارگاه که به صورت یک روزه برگزار گردید، استاد محمد طزری کارشناس حسابداری بانکی به بیان مسائل مورد نیاز طلاب رشته فقه اقتصاد در زمینه مسائل بانکی پرداخت. این کارشناس مسائل بانکی در ابتدا با مروری اجمالی به فضای حسابداری و مدیریت، این دو مقوله را مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس با توضیح صورتهای مالی بانک­ها به تبیین تحلیل صورت تراز نامه و سود و زیان در بانکها پرداخت. بررسی منابع مالکیتی و وکالتی موضوع سومی بود که در ادامه کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در خاتمه نیز استاد طزری با اشاره به ماهیت درآمد مشاع و غیر مشاع به تبیین تاثیر تاخیر آن بر عملکرد بانها پرداخت.

این کارگاه صبح دوشنبه 7 مرداد با حضور 24 نفر از طلاب و فضلای مدرسه فقه­های تخصصی آغاز و تا بعد از ظهر به طول انجامید.

۱۳۹۹-۱۰-۰۶