افتتاحیه سال تحصیلی جدید 1402-1401 مدرسه سطح عالی

افتتاحیه سال تحصیلی جدید 1402-1401 مدرسه سطح عالی


به گزارش روابط عمومی، افتتاحیه سال تحصیلی جدید 1402-1401 مدرسه سطح عالی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با حضور مدیران و طلاب  در روز شنبه 5 شهریور ماه 1401 برگزار گردید.