برنامه درسی نیمسال دوم – مدرسه سطح عالی- سال تحصیلی 1400 _ 1399

advanced divider

بسمه تعالی

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 _ 1399


مدرسه سطح عالی

 

باسمه تبارک و تعالی
برنامه درسی نیمسال دوّم سال تحصیلی 1400- 99 مدرسه سطح عالی ( سه شنبه 30 دی 99 تا پنج شنبه 20 خرداد 1400)
ردیفکتابپایهمحدودهاساتید محترمایام هفتهساعت زمستانیمشاورهاساتید مشاورهمدرس
1مکاسب 410جلد 5 ص 217 خیارالتأخیرشورگشتیشنبه تا پنج شنبه8 تا 9گروه1: یکشنبه گروه 2: دوشنبه ساعت 16 تا 17:30شریفی120
2کفایه 29جلد 1 ص 107 ثمره القول بالمقدمه الموصلهجلالی فردشنبه تا چهارشنبه8 تا 9پنج شنبه ها 8 تا 9 جلالی فرد109
3کفایه 610جلد 2 ص 185 خاتمه فی شرائط الاصولحسینی نسبشنبه تا چهارشنبه9 تا 10پنج شنبه ها 8 تا 9حسینی نسبزیر زمین
4مکاسب 29جلد 4 ص 175 القدره علی التسلیمغلامیشنبه تا پنج شنبه10 تا 11گروه 1: شنبه 9 تا 10 گروه 2: یکشنبه 9 تا 10غلامی120
5کفایه49جلد 1ص 321 تعقب العام بضمیر یرجع..مؤمنشنبه تا چهارشنبه18 تا 19سه شنبه ساعت 11:30 تا 13فریمانه 109 استاد مؤمن مجازی استاد فریمانه حضوری
6کفایه49جلد 1ص 321 – تعقب العام بضمیر یرجع..جواد محمدیشنبه تا سه شنبه چهارشنبه12 تا 13 بعدازنمازظهروعصرچهارشنبه ساعت 11:30 تا 13فریمانه109
7آموزش فلسفه 210از درس 46کاشی زاده دوشنبه: 15 تا 17 چهارشنبه:15 تا 1700120

 

1. تعطیلات عید نوروز: از جمعه 29 اسفند تا شنبه 7 فروردین بمدت 8 روز

2. تعطیلات رمضان: از جمعه 10 اردیبهشت ( 17رمضان) تا دوشنبه 27 اردیبهشت بمدت 17 روز (در وضعیت کرونا)

3. پایان درسها: پنج شنبه 20 خرداد (16 هفته درسی)

4. امتحانات: از سه شنبه 5 تیر تا دوشنبه 11 تیر بمدت شش روز

5. برنامه تابستانی: از شنبه 12 تیر تا پنجشنبه 14 مرداد بمدت 5 هفته

6. تعطیلات تابستانی یک : از جمعه 21 خرداد تا دوشنبه 4 تیر به مدت 14 روز

دوم: از جمعه 15 مرداد تا یکشنبه 14 شهریور بمدت 30 روز (در مجموع 44 روز) 14 فروردین 1400