موسسه عالی فقه و علوم اسلامی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید.

موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در آستانه فرارسیدن هفته پژوهش برگزار می نماید.

* نشست های فقهی تخصصی با موضوعات:

1. فقه جزا

بررسی معیار تحقق احصان در زوجه / زمان چهارشنبه 09/17 /  ساعت : 18:30

بررسی فقهی حکم خروج غیر مسلحانه / زمان پنج شنبه 09/18 /  ساعت : 08:00

 

2. فقه اقتصاد

بررسی احکام عقد مرابحه با تطبیق بر قرار داد مرابحه بانکی / زمان شنبه 09/20 /  ساعت : 18:00

 

3. فقه معاملات

بررسی قرارداد اختیار معامله / زمان سه شنبه 09/23 /  ساعت : 18:00

 

جهت حضور برخط(آنلاین) در نشست های فقهی تخصصی از طریق لینک ذیل وارد شوید:

https://class.mfos.ir/neshaste-elmi

 

نمایشگاه دستاوردهـای پژوهشی دانـش پژوهان

زمان: از روز دو شنبه 09/15 لغایت پنج شنبه 1400/09/25

 

بزرگداشت روز پژوهـش وتقدیراز پژوهشگران برتر

زمان: پنج شنبه 1400/09/25   ساعت : 10 صبح