برنامه پژوهشی نیم سال دوم 1401-1400 – طلاب پایه 7

برنامه پژوهشی نیم سال دوم 1401-1400 - طلاب پایه 7 مدرسه سطح عالی

برنامه پژوهشی نیم سال دوم 1401-1400 – طلاب پایه 7

 

۱. کارگاه روش تحقیق (طرح تحقیق) و ارائه طرح تحقیق از شروع نیم‌سال دوم تا فروردین ۱۴۰۱؛

۲. نوشتن یک تحقیق علمی ۱۵ تا ۲۵ صفحه ای در یکی از موضوعات درس فقه یا اصول از بهار تا مرداد ۱۴۰۱؛

3. در نیم سال دوم برای اجرای صحیح و منظم برنامۀ پژوهشی، طلاب باید روزانه یک ساعت از ساعات کار علمی خود را به پژوهش اختصاص دهند؛

4. از جانب مدرسه نیز در نیم سال دوم ۴ نیمروز به فعالیت پژوهشی طلاب اختصاص یابد و اساتید دروس فقه و اصول، اساتید محتوایی پژوهشی -مانند استاد حسینی‌نسب- و اساتید شکلی پژوهشی -مانند: آقایان ابراهیمی، محقق‌فر و کاشانی- در مدرسه حاضر خواهند شد و به طلاب در زمینه‌های محتوایی و شکلی پژوهش مشاوره و راهنمایی خواهند داد؛

5. هریک از طلاب که نتوانند کارهای پژوهشی را طبق جدول زمان‌بندی انجام دهند، باید روزهای پنج‌شنبه تا اذان ظهر نیز در مدرسه حضور داشته و کارهای پژوهشی عقب‌مانده خود را انجام دهند.