برنامه پژوهشی نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ – طلاب پایه ۸ و ۹

برنامه پژوهشی نیم سال دوم 1401-1400 مدرسه سطح عالی

برنامه پژوهشی نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰  طلاب پایه ۸ و ۹ (ورودی ۱۴۰۰)

 

۱. نگارش و ارائه تحقیق علمی طبق ضوابط، از شروع نیم‌سال دوم تا فروردین ۱۴۰۱ .

۲. نگارش و ارائه مقاله علمی در یک موضوع فقهی یا اصولی در ۲۵ تا ۳۵ صفحه از شروع نیم‌سال دوم تا اواخر مرداد ۱۴۰۱.

۳. در نیم سال دوم برای اجرای صحیح و منظم برنامۀ پژوهشی، طلاب باید روزانه یک ساعت از ساعات کار علمی خود را به پژوهش اختصاص دهند.

۴. از جانب مدرسه نیز در نیم سال دوم ۶ نیمروز به فعالیت پژوهشی طلاب اختصاص یابد و اساتید دروس فقه و اصول، اساتید محتوایی پژوهشی – مانند استاد حسینی نسب و اساتید شکلی پژوهشی مانند: آقایان ابراهیمی، محقق‌فر و کاشانی – در مدرسه حاضر خواهند شد

و به طلاب در زمینه‌های محتوایی و شکلی پژوهش مشاوره و راهنمایی خواهند داد.

۵. هریک از طلاب که نتوانند کارهای پژوهشی را طبق جدول زمان‌بندی انجام دهند، باید روزهای پنج‌شنبه تا اذان ظهر نیز در مدرسه حضور داشته و کارهای پژوهشی عقب‌مانده خود را انجام دهند.

زمان‌بندی ارائه تحقیق درسی اوّل نیم‌سال دوم ۱۴۰۰ (روزانه یک ساعت اختصاص داده شود)

 

 

زمان‌بندی ارائه تحقیق درسی اوّل نیم‌سال دوم۱۴۰۰(روزانه یک ساعت اختصاص داده شود)

 

ردیف

عنوان

تحقیق درسی اوّل

۱

ارائه موضوع

از یک‌شنبه ۲۶ دی تا سه‌شنبه ۲۸ دی به صورت حضوری طبق زمان مشخص‌شده برای هر فرد توسط بخش پژوهش

۲

مطالعه منابع  و تهیۀ طرح اولیه

از چهارشنبه ۲۹ دی  تا پنج‌شنبه ۷ بهمن

۳

ارسال طرح اوّلیّه

ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۷ بهمن

۴

تکمیل طرح بعد از ارزیابی حضوری

از شنبه ۹ بهمن تا سه شنبه ۱۲ بهمن؛ پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ارائۀ طرح تأیید شده

۵

فرصت فیش برداری (استخراج مطالب از تمام منابع تحقیق درسی)

از شنبه ۱۶  بهمن تا  پنج‌شنبه ۲۱ بهمن

۶

 گزارش اول سیر پیشرفت (نیم‌روز پژوهشی)

پنج‌شنبه  ۲۱ بهمن (گزارش حضوری)

۷

تنظیم فیش‌ها (عنوان، استخراج نکات، خواندن مقالات مرتبط)

شنبه ۲۳ بهمن تا پنج‌شنبه ۲۸ بهمن

۸

 گزارش دوم سیر پیشرفت

پنج‌شنبه ۲۸ بهمن

۹

آماده سازی متن اولیه تحقیق درسی

شنبه ۳۰ بهمن تا پنج‌شنبه ۵ اسفند

۱۰

گزارش سوم سیر پیشرفت (نیم‌روز پژوهشی)

پنج‌شنبه ۵ اسفند

۱۱

تکمیل متن اولیه تحقیق درسی

شنبه ۷ اسفند تا پنج‌شنبه ۱۲ اسفند

۱۲

گزارش  چهارم سیر پیشرفت

پنج شنبه ۱۲ اسفند

۱۳

تنظیم متن نهایی تحقیق درسی

شنبه ۱۴ اسفند تا پنج‌شنبه ۱۹ اسفند

۱۴

گزارش پنجم پیشرفت (نیم‌روز پژوهشی)

پنج‌شنبه ۱۹ اسفند

۱۵

ارائه فایل نهایی

شنبه ۶ فروردین

۱۶

ارزیابی

 از شنبه ۶ فروردین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق درسی دوم (یا مقالۀ) نیم‌سال دوم۱۴۰۰

 

ردیف

عنوان

تحقیق درسی دوم (یا مقاله)

۱

ارائه موضوع

از یک‌شنبه ۷ فروردین تا سه‌شنبه ۹ فروردین به صورت حضوری (یا مجازی) طبق زمان مشخص‌شده برای هر فرد توسط بخش پژوهش

۲

مطالعه منابع  و تهیۀ طرح اولیه

از چهارشنبه ۱۰ فروردین  تا پنج‌شنبه ۱۸ فروردین

۳

ارسال طرح اوّلیّه

ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین

۴

تکمیل طرح بعد از ارزیابی حضوری

از شنبه ۲۰ فروردین تا پنج‌شنبه ۲۵ فروردین؛ پنج‌شنبه ۲۵ فروردین ارائۀ طرح تأیید شده

۴

فرصت فیش برداری (استخراج مطالب از تمام منابع تحقیق درسی)

از شنبه ۲۷ فروردین تا پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت

۵

 گزارش اول سیر پیشرفت (نیم‌روز پژوهشی)

پنج‌شنبه  ۲۲ اردیبهشت (گزارش حضوری)

۶

تنظیم فیش‌ها (عنوان، استخراج نکات، خواندن مقالات مرتبط)

شنبه ۲۴  اردیبهشت تا پنج‌شنبه ۵ خرداد

۷

 گزارش دوم سیر پیشرفت

پنج‌شنبه ۵ خرداد

۸

آماده سازی متن اولیه تحقیق درسی

شنبه ۷ خرداد تا پنج‌شنبه ۱۹ خرداد

۹

گزارش سوم سیر پیشرفت (نیم‌روز پژوهشی)

پنج‌شنبه ۱۹ خرداد

۱۰

تکمیل متن اولیه تحقیق درسی

شنبه ۴ تیر تا پنج‌شنبه ۱۶ تیر

۱۱

گزارش  چهارم سیر پیشرفت

پنج شنبه ۱۶ تیر

۱۲

تنظیم متن نهایی تحقیق درسی

شنبه ۱۸ تیر تا پنج‌شنبه ۳۰ تیر

۱۳

گزارش پنجم پیشرفت (نیم‌روز پژوهشی)

پنج‌شنبه ۳۰ تیر

۱۴

ارائه فایل نهایی

سه‌شنبه ۴ مرداد

۱۵

ارزیابی

 از سه‌شنبه ۴ مرداد

پیمایش به بالا