برنامه کارگاه تحلیل مقاله در دوره تابستان

با توجه به برگزاری جلسات کارگاه تحلیل مقاله در طول سال تحصیلی و لزوم ادامه داشتن این جلسات، برای تمامی گروهها، برنامه کارگاه تحلیل مقاله در دوره تابستان به تفکیک گروه بدین شرح اعلام می شود:

 

گروه

تاریخ

روز

ساعت

فقه سیاسی

1400/04/14

دوشنبه

10-8

فقه جزاء

1400/04/15

سه شنبه

11-13

فقه خانواده

1400/04/22

سه شنبه

11-13

فقه تربیت

1400/04/21

دوشنبه

11-13

فقه معاملات

1400/04/26

شنبه

11-13

اقتصاد دوره اول

1400/04/28

دوشنبه

11-13

اقتصاد دوره سوم

1400/05/02

شنبه

11-13

اقتصاد دوره دوم

1400/05/05

سه شنبه

11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: لازم به ذکر است بخشی از زمان فعالیت علمی تابستان به پژوهش طلاب( نگارش مقاله و تدوین پایان نامه) اختصاص پیدا می کند.