برنامه کارگاه تحلیل مقاله در دوره تابستان

با توجه به برگزاری جلسات کارگاه تحلیل مقاله در طول سال تحصیلی و لزوم ادامه داشتن این جلسات، برای تمامی گروهها، برنامه کارگاه تحلیل مقاله در دوره تابستان به تفکیک گروه بدین شرح اعلام می شود:

 

گروه

تاریخ

روز

ساعت

فقه سیاسی

۱۴۰۰/۰۴/۱۴

دوشنبه

۱۰-۸

فقه جزاء

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

سه شنبه

۱۱-۱۳

فقه خانواده

۱۴۰۰/۰۴/۲۲

سه شنبه

۱۱-۱۳

فقه تربیت

۱۴۰۰/۰۴/۲۱

دوشنبه

۱۱-۱۳

فقه معاملات

۱۴۰۰/۰۴/۲۶

شنبه

۱۱-۱۳

اقتصاد دوره اول

۱۴۰۰/۰۴/۲۸

دوشنبه

۱۱-۱۳

اقتصاد دوره سوم

۱۴۰۰/۰۵/۰۲

شنبه

۱۱-۱۳

اقتصاد دوره دوم

۱۴۰۰/۰۵/۰۵

سه شنبه

۱۱-۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: لازم به ذکر است بخشی از زمان فعالیت علمی تابستان به پژوهش طلاب( نگارش مقاله و تدوین پایان نامه) اختصاص پیدا می کند.

 

 

 

 

پیمایش به بالا