تقویم و برنامه پژوهشی – نیم سال اول سال تحصیلی 1401 – 1400

بسمه تعالی

تقویم و برنامه پژوهشی – نیم سال اول سال تحصیلی 1401 – 1400 ( از14 شهریور تا 16 دی)

مدرسه سطح عالی

با توجه به آموزش مهارت ها در تابستان 1400 تقویم و برنامه پژوهشی طلاب پایه 7 الی 10 مدرسه سطح عالی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

جدول زمان‌بندی ارائه تحقیق درسی نیم‌سال اول 1400 برای طلاب پایه 10 ورودی 99

 

ردیف

عنوان

تحقیق درسی اول

1

ارائه موضوع

از سه‌شنبه 11 آبان تا پنج شنبه 13 آبان به صورت حضوری مطابق زمان اختصاص یافته برای هر فرد توسط بخش پژوهش

2

مطالعه منابع  و ارائه طرح اولیه

از شنبه 15 آبان  تا پنج شنبه 20 آبان

3

فرصت فیش برداری

از شنبه 22  تا  یک‌شنبه 30 آبان

3

گزارش اول سیر پیشرفت

دوشنبه  و  سه شنبه 1و 2 آذر

4

گزارش دوم پیشرفت تحقیق

چهارشنبه و پنج شنبه  10 و 11 آذر

5

آماده سازی متن تحقیق

شنبه ۱۳آذر تا سه شنبه۲۳ آذر

 6

گزارش سوم پیشرفت تحقیق

پنج شنبه ۲۵ آذر

7

ارائه فایل نهایی

پنج شنبه 2 دی

8

ارزیابی

از شنبه 4 دی تا  پنج شنبه  9 دی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه پژوهشی طلاب پایه 10 و 9 ، 8  ورودی 1400

شرکت در کارگاه تکمیلی روش تحقیق و تشکیل پرونده علمی، استاد کاشانی، یک‌شنبه ها ساعت 16-17:30
در پایان نیم سال، پروندهٔ علمی هر یک از عزیزان ارزیابی شده و نتیجهٔ ارزیابی به عنوان نمره پژوهشی نیم‌سال اول ثبت می‌شود.

برنامه پژوهشی طلاب پایه 7

شرکت در کارگاه نگارش علمی مقدماتی(پاراگراف نویسی)، استاد کاشانی، یک‌شنبه‌ها بعد از نمار مغرب و عشاء.
نوشتهٔ کوتاهی که در پایان نیم‌سال توسط عزیزان تنظیم می‌شود ارزیابی شده و نتیجه ارزیابی به عنوان نمره پژوهشی نیم‌سال اول ثبت می‌شود.