تقویم و برنامه پژوهشی – نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

بسمه تعالی

تقویم و برنامه پژوهشی – نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ ( از۱۴ شهریور تا ۱۶ دی)

مدرسه سطح عالی

با توجه به آموزش مهارت ها در تابستان ۱۴۰۰ تقویم و برنامه پژوهشی طلاب پایه ۷ الی ۱۰ مدرسه سطح عالی به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

جدول زمان‌بندی ارائه تحقیق درسی نیم‌سال اول ۱۴۰۰ برای طلاب پایه ۱۰ ورودی ۹۹

 

ردیف

عنوان

تحقیق درسی اول

۱

ارائه موضوع

از سه‌شنبه ۱۱ آبان تا پنج شنبه ۱۳ آبان به صورت حضوری مطابق زمان اختصاص یافته برای هر فرد توسط بخش پژوهش

۲

مطالعه منابع  و ارائه طرح اولیه

از شنبه ۱۵ آبان  تا پنج شنبه ۲۰ آبان

۳

فرصت فیش برداری

از شنبه ۲۲  تا  یک‌شنبه ۳۰ آبان

۳

گزارش اول سیر پیشرفت

دوشنبه  و  سه شنبه ۱و ۲ آذر

۴

گزارش دوم پیشرفت تحقیق

چهارشنبه و پنج شنبه  ۱۰ و ۱۱ آذر

۵

آماده سازی متن تحقیق

شنبه ۱۳آذر تا سه شنبه۲۳ آذر

 ۶

گزارش سوم پیشرفت تحقیق

پنج شنبه ۲۵ آذر

۷

ارائه فایل نهایی

پنج شنبه ۲ دی

۸

ارزیابی

از شنبه ۴ دی تا  پنج شنبه  ۹ دی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه پژوهشی طلاب پایه ۱۰ و ۹ ، ۸  ورودی ۱۴۰۰

شرکت در کارگاه تکمیلی روش تحقیق و تشکیل پرونده علمی، استاد کاشانی، یک‌شنبه ها ساعت ۱۶-۱۷:۳۰
در پایان نیم سال، پروندهٔ علمی هر یک از عزیزان ارزیابی شده و نتیجهٔ ارزیابی به عنوان نمره پژوهشی نیم‌سال اول ثبت می‌شود.

برنامه پژوهشی طلاب پایه ۷

شرکت در کارگاه نگارش علمی مقدماتی(پاراگراف نویسی)، استاد کاشانی، یک‌شنبه‌ها بعد از نمار مغرب و عشاء.
نوشتهٔ کوتاهی که در پایان نیم‌سال توسط عزیزان تنظیم می‌شود ارزیابی شده و نتیجه ارزیابی به عنوان نمره پژوهشی نیم‌سال اول ثبت می‌شود.

پیمایش به بالا