جلسه اساتید مشاور فقه و اصول مدرسه سطح عالی

روز سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ جلسه اساتید مشاور فقه و اصول مدرسه سطح عالی برگزار گردید. در این جلسه حاج آقای هاشمیان مدیر مدرسۀ سطح عالی اهداف، برنامه‌های کلاس‌های مشاوره و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در مدرسه سطح عالی را توضیح دادند؛ در ادامه اساتید محترم مشاور انتقادات، پیشنهادات خود را مطرح کردند و سپس دربارۀ تجربه‌های سال گذشته کلاس‌های مشاور نیز بحث شد.
پیمایش به بالا