درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه اول

درس: خارج اصول

جلسه: ۱

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا