درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه یازدهم

درس: خارج اصول

جلسه: ۱۱

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا