درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه ششم

درس: خارج اصول

جلسه: ۶

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا