درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه هفتم

درس: خارج اصول

جلسه: ۷

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا