درس خارج اصول – استاد سعید واعظی – جلسه هشتم

درس: خارج اصول

جلسه: ۸

موضوع: برائت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا