درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه سی و نهم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۳۹

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا