درس خارج فقه اجاره – استاد نجفی بستان – جلسه چهل و یکم

درس: خارج فقه اجاره 

جلسه:۴۲

موضوع:خارج فقه اجاره  

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
استاد: نجفی بستان  حفظه الله

پیمایش به بالا