درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه بیست و ششم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۲۶
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا