درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۳
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا