درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه سی و یکم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۳۱
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا