درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و یکم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۶۱
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا