درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و سوم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۶۳
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا