درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه شصت و پنجم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۶۵
موضوع: درس خارج فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا