درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه هجدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۱۸
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا