درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه هشتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۸
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا