درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه هفتم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۷
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا