درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل و نهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۴۹
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا