درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه چهل ام

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۴۰
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا