درس خارج فقه تربیت – استاد مقیمی - جلسه یازدهم

درس: خارج فقه تربیت

جلسه: ۱۱
موضوع: درس خارج  فقه تربیت

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
استاد: ابوالقاسم مقیمی حفظه الله

پیمایش به بالا