شیوه نامه ارسال مقالات نشریه فقه و اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم

شیوه نامه ارسال مقالات نشریه فقه و اندیشه

 

لطفاً به هنگام تنظیم و ارسال مقالات به موارد زیر توجه فرمایید:
نام، نام ‏خانوادگی، مقطع تحصیلی ( تمهیدی ، عمومی ، خارج تخصصی و گروه ) رایانامه ، شماره تماس در پاورقی صفحه اول درج شود
1. حجم هر مقاله بیش از 25 صفحه 350 کلمه‏ای نباشد. مقالات پرحجم در دفتر مجله تلخیص خواهد شد. همچنین حجم آن نباید از 7 صفحه کمتر باشد.
2. ساختار مقاله باید در برگیرنده این موارد باشد: عنوان مقاله (منعکس‌کننده محتوای مقاله و تا حد ممکن موجز)، چکیده (200 کلمه)، واژگانکلیدی (7 – 3 واژه)، مقدمه (طرح مسئله)، ادبیات موضوع، پیشینه مقاله، بدنه اصلی، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و منابع.
3. واژگان کلیدی فارسی و معادل عربی آنها، در آغاز مقاله نوشته شود.
4. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی چاپ شده باشد.
5. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلات یا مجموعه‏ها برای چاپ فرستاده شده باشد..
6. معادل کلمات بیگانه در متن، بلافاصله پس از آنها باید داخل پرانتز درج شود.
7. در صورت نیاز به توضیحات اضافی، در پاورقی نوشته شده و در حد امکان خلاصه باشد. برای شماره‌گذاری پاورقی از ستاره استفاده شود.
8. از آنجا که متن مقاله فارسی است ترجمه متون عربی در متن آورده و در صورت نیاز، متن عربی را در پاورقی بیاورید. البته در جاهای که ویژگی‌ای از عبارت عربی مورد استفاده می‌باشد بدیهی است که در متن، باید به آن قسمت خاص اشاره شود.
9. مقاله باید در قالب برنامه Word با قلم Irlotus و اندازه 14 در عبارت های فارسی، در متون عربی از فونت Bbadr و اندازه 13 تایپ شده و بعد از تکمیل به نشانی الکترونیکی نشریه (mag@mfos.ir) ارسال شود.
10. ارجاعات درون متنی مقاله به این شکل نوشته شود: نام‏ خانوادگی نویسنده، نام کتاب، تاریخ انتشار و شماره جلد (در صورتی که اثر دارای بیش از یک جلد باشد) و شماره صفحه (مظفر، 1357، ج2، ص194). در صورت تکرار منبع بدون فاصله‌افتادن، به کلمه «همان» و ذکر شماره جلد و صفحه اکتفا شود (همان، ج1، ص19) و در صورت تعدد آثار منتشره در سال واحد از یک مؤلف جهت‏ نمایاندن ترتیب انتشار از حروف الف، ب، ج و … استفاده شود.
11. فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی نام‏ خانوادگی نویسندگان به شکل ذیل در آخر مقاله درج شود.
أ) برای کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ نام کتاب؛ نام مترجم؛ شماره ‏جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: ناشر، سال انتشار.
ب) برای مقاله: نام ‏خانوادگی، نام نویسنده؛ «عنوان مقاله»؛ عنوان مجموعه (مجله)، شماره مجله، سال انتشار.
ج) در صورت معلوم‌نبودن سال نشر، محل نشر و ناشر به ترتبیب از [بی‌تا]، [بی‌جا] و [بی‌نا] استفاده شود.
 مقالات و مطالب منتشـره، لزومـاً بیـان‌کننده دیدگاه‏های مجله نیست.
 مجله در تلخیص و ویرایش مقالات و مطالب آزاد است.
 اصل مقـالات ارسالی بازگردانده‏ نمی‏شود.
 نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.

فهرست مطالب