فراخوان دیدگاه ها و نظرات پیرامون حوزه انقلابی

در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم انقلابی بودن و انقلابی ماندن حوزه معاونت فرهنگی تربیتی برگزار می کند:

مهلت تحویل آثار: 12 فروردین 97

فراخوان دیدگاه ها و نظرات طلاب گرامی موسسه فقه و علوم اسلامی پیرامون حوزه انقلابی