نشست بصیرتی با حضور آیت الله اراکی

نشست بصیرتی با حضور آیت الله اراکی


به گزارش روابط عمومی، نشت بصیرتی با موضوع بصیرت و زمان شناسی عالمان دینی در تجربه چهل ساله انقلاب اسلامی، با سخنرانی آیت الله اراکی روز سه شنبه 1400/10/21 در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی برگزار شد.