بسمه تعالی

 

وظائف مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی

 

۱- تاسیس و هدایت مراکز آموزشی- پژوهشی حوزوی به منظور ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی در زمینه فقه و سایر علوم اسلامی به طلاب و فضلای حوزه.

۲- دایر کردن پژوهشکده‌های تخصصی، به منظور تولید علم و نظریه در راستای اهداف مؤسسه.

۳- انجام مطالعات به منظور طراحی رشته‌های تخصصی ،تهیه و تولید متون و منابع درسی و مطالعات بنیادین محتوایی و روشی مورد نیاز مؤسسه.

۴- ارتباط و تعامل با نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور و مراکز علمی داخل و خارج و بویژه جهان اسلام.

۵- ارائه خدمات علمی و آموزشی به سایر طلاب و فضلای حوزه و حمایت از مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی همسو با اهداف مؤسسه .

 

پیمایش به بالا