کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه شانزدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۱۶
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا