کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه هجدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 18
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/22
استاد: سعید واعظی حفظه الله