کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه هجدهم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۱۸
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا