کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۲۰
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا