کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: 20
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: 1399/08/27
استاد: سعید واعظی حفظه الله