کلاس فقه شخصیت حقوقی - استاد واعظی - جلسه بیستم و یکم

درس: خارج شخصیت حقوقی

جلسه: ۲۱
موضوع: ماهیت شخص حقوقی و احکام آن 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
استاد: سعید واعظی حفظه الله

پیمایش به بالا